Στείλτε Έγγραφα

Στείλτε ταχυδρομικώς τα έγγραφά σας σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις:
Dendax
Jemnická 1138/1
BB Centrum - D
140 00 Praha 4
Czech Republic
ή να στείλετε τα έγγραφά σας online σε εμάς:
Καλή ποιότητα *.jpg; *.png ή *.pdf. Το μέγιστο μέγεθος ενός εγγράφου είναι 2MB.
Αριθμός υπόθεσης ή το email σας:
Ξαναγράψτε τον κωδικό: